• Strona główna
  • Mapa strony

„Kobieta i Eros” – gestaltowski warsztat dla kobiet

Warsztat jest adresowany do kobiet, które – w trakcie spotkania „Tu i Teraz” z innymi kobietami – pragną lepiej zrozumieć siebie w obszarze cielesnym i seksualnym. Z jednej strony jest ukierunkowany na odkrywanie jawnych i ukrytych postaw wobec własnej fizyczności i płciowości. W tym także mitów i stereotypów blokujących swobodną ekspresję erotyzmu i kobiecej energii. Z drugiej strony, warsztat tworzy warunki do lepszego uświadomienia sobie i nazwania własnych potrzeb, fantazji oraz pragnień odnoszących się do seksualnej sfery życia. Poprzez udział w rozmaitych – aktywizujących wyobraźnię i ekspresję twórczą – doświadczeniach uczestniczki mają okazję do poszukiwania dróg pełniejszego, bez winy i wstydu, odczuwania swej kobiecej seksualności, a także satysfakcjonującego zaspokajania potrzeb w tym bardzo ważnym obszarze ludzkiej egzystencji.

W trakcie warsztatu będziesz miała możliwość – odwołując się do własnych zasobów oraz doświadczeń innych kobiet – poszukać odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Jak doświadczasz własnej kobiecości? Czy ją akceptujesz?
  • Co jest dla Ciebie ważne w byciu kobietą? Jakie są Twoje potrzeby i cele w tym obszarze?
  • W jaki sposób, w wyniku rozmaitych doświadczeń życiowych (przekazy rodzinne, przeżycia w okresie dojrzewania, mity i wzorce kulturowe i in.), kształtowała się Twoja postawa wobec własnej płciowości, fizyczności i seksualności?
  • Jaki tworzysz obraz/wizerunek swojej kobiecości, który na co dzień pokazujesz światu?
  • Jak wyrażasz swoją kobiecość w relacjach z kobietami?
  • Jak wyrażasz swoją kobiecość w relacjach z mężczyznami?
  • Co Ci pomaga, a co utrudnia, czerpanie radości z własnej płciowości i seksualności?
  • Czy chcesz zmienić wzorce (myślenia, odczuwania i działania), które blokują Ci dostęp do uzyskania pełni satysfakcji w seksualnej sferze Twojego życia?
  • W jaki sposób możesz osiągnąć ten cel – sięgając do własnych zasobów oraz korzystając doświadczeń innych uczestniczek warsztatu?

Czas trwania: dwa ośmiogodzinne (8 x 45 minut) spotkania, najczęściej odbywające się w weekend.
Cena: 450zł./osoba

Rezerwacja

Proszę o wypełnienie i wysłanie formularza rejestracji.


*) Pola wymagane


Rezerwuję warsztat