• Strona główna
  • Mapa strony

Komunikowanie o zdrowiu chorobie i leczeniu

„Komunikowanie o zdrowiu, chorobie i leczeniu. Między psychologią a medycyną” to naukowa monografia podejmująca problematykę zdrowia i choroby z perspektywy dwóch dyscyplin: psychologii komunikowania się i komunikacji społecznej

Prace zebrane zostały w logicznie ustalone trzy działy przedstawiające zasadnicze problemy związane z przedstawieniem badań nad komunikacją społeczną w zakresie pojmowania zdrowia i choroby. W istocie mają na celu dokonanie praktycznych ustaleń na drodze budowania właściwych postaw społecznych wobec zdrowia i choroby, a przede wszystkim do wspomagania leczenia". - prof. dr hab. Wanda Wojtkiewicz-Rok